Iemand machtigen

Als je niet zelf kunt stemmen (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) mag je iemand vragen om voor jou te stemmen. Dit kan op twee manieren. Op deze pagina lees je hoe.

Op de foto zien we een mevrouw die twee stembiljetten tegelijk in de stembus stopt.

Iemand machtigen

Wanneer je wilt dat iemand anders voor jou gaat stemmen, kun je die ander machtigen. Er zijn een aantal dingen belangrijk als je iemand machtigt:

  • De persoon die jij machtigt moet jouw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
  • De persoon die jij machtigt mag voor maximaal 2 andere mensen stemmen.
  • Jij moet zélf iemand anders vragen om voor jou te stemmen. Als iemand zomaar jouw stempas van je wil hebben om ermee te gaan stemmen, is dat strafbaar.

Er zijn twee manieren om iemand te machtigen: met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Machtigen met een onderhandse volmacht

Met een onderhandse volmacht kun je tot op de verkiezingsdag zelf iemand machtigen. De persoon die je machtigt moet in dezelfde gemeente wonen als jijzelf. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Vul de gegevens van de persoon die je wilt machtigen in op de achterkant van jouw stempas.
  • Zet jouw handtekening op de stempas. Ook de persoon die je wilt machtigen moet een handtekening zetten.
  • Geef aan de persoon die je hebt gemachtigd jouw stempas én een kopie van je legitimatiebewijs mee. De kopie mag ook een goed leesbare afbeelding zijn op je telefoon of tablet. Hij of zij kan nu voor jou stemmen.

Als je toch zelf wilt gaan stemmen, dan moet je jouw stempas terugvragen. Met je stempas kun je dan zelf gaan stemmen.

Machtigen met een schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kun je iemand machtigen nog voordat je je stempas hebt ontvangen. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Download het formulier ‘Verzoek om bij volmacht te stemmen’ van de website van jouw gemeente.
  • Vul het formulier in samen met de persoon die jij wilt machtigen.
  • Stuur het ingevulde formulier naar jouw gemeente. Het formulier moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezing zijn ontvangen door jouw gemeente.

Nadat je het formulier hebt ingestuurd beoordeelt de gemeente je aanvraag. Daarna ontvangt de gemachtigde een schriftelijke volmacht. Hiermee kan voor jou worden gestemd. Jouw eigen stempas wordt ongeldig verklaard.


Meer informatie over de stempas en hoe je een vervangende stempas kunt aanvragen vind je hier.