Waterschappen

Tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen zijn er verkiezingen voor het waterschap. Op deze pagina leggen we uit welke taken het waterschap heeft, hoe het waterschap wordt bestuurd en waarom jij mag stemmen.

Map van Nederland. Nederland is ingekleurd met twee patronen: een patroon dat water moet voorstellen en een patroon dat land moet voorstellen.

Taken en werkzaamheden van het waterschap

Het waterschap draagt zorg voor al het water in jouw omgeving. Denk daarbij aan water in sloten en rivieren, maar ook aan rioolwater en dijken die het water tegenhouden.

Het waterschap heeft verschillende taken en werkzaamheden, waaronder:

  • het zorgen voor stevige dijken en duinen zodat gebieden met woningen of landbouw niet overstromen
  • het schoonmaken en -houden van sloten, rivieren en meren, bijvoorbeeld zodat jij erin kunt zwemmen
  • het verwerken van afvalwater zoals rioolwater van huizen en bedrijven en regenwater
  • het beschermen van het dieren en planten in het water
  • het maken van plannen om droogte en wateroverlast tegen te gaan

Zo wordt het waterschap bestuurd

Elk waterschap heeft een algemeen bestuur, vergelijkbaar met de Provinciale Staten in de provincie. Daarnaast is er het dagelijks bestuur dat de plannen van het algemeen bestuur uitvoert. Deze besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Het algemeen bestuur stelt het beleid vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Zij wonen zelf ook allemaal in het waterschap. Het algemeen bestuur wordt eens in de vier jaar deels door de inwoners gekozen. Een ander deel van het algemeen bestuur wordt niet gekozen via de verkiezingen, maar aangewezen door boeren en natuurorganisaties.

Waarom stemmen bij de waterschapsverkiezingen?

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor het waterschap, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Door te stemmen oefen je invloed uit op de keuzes die er in de komende vier jaar worden gemaakt binnen jouw waterschap.

In de video ‘Waarom stemmen voor de waterschapsverkiezingen? leggen we dit verder uit.

Stemmen voor het waterschap

Je mag stemmen voor het waterschap bij jou in de buurt als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht
  • volgens de Basisregistratie Personen in het waterschap woont

Bekijk ook de pagina’s ‘Hoe het stemmen werkt’ en ‘Waar is mijn stembureau’ om je voor te bereiden op het stemmen.

Het verschilt per waterschap welke partijen er meedoen aan de verkiezingen. Uiterlijk vier dagen voor de verkiezingen ontvang je per post een overzicht met de partijen en hun kandidaten. Aan de verkiezingen doen niet alleen landelijke politieke partijen mee, maar ook organisaties die opkomen voor de bescherming van de natuur of de belangen van watersporters.

Ontdek hier in welk waterschap jij woont. Door jouw postcode in te voeren in de postcodezoeker vind je de website van jouw waterschap. Op deze website is vaak meer informatie te vinden over de verkiezingen in jouw waterschap en de partijen die meedoen en hun plannen.

Meer informatie over de waterschappen vind je op waterschappen.nl.


Op woensdag 15 maart 2023 zijn er ook Provinciale Statenverkiezingen. Meer informatie hierover vind je hier.