Kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer

Nederlanders die in Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in het buitenland wonen mogen op 15 maart 2023 stemmen voor het ‘kiescollege niet-ingezetenen’. Hiermee hebben zij, net als mensen die stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen, indirect invloed op wie er in de Eerste Kamer komen. Op deze pagina leggen we deze verkiezing uit.

Op de foto zien we de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Er hangt een kleurrijk kunstwerk aan de muur. Links en rechts van de zaal zien we de tafels en bankjes voor de Eerste Kamerleden.

Niet-ingezetenen

Niet-ingezetenen zijn mensen die niet (meer) in Nederland wonen, maar die wel te maken hebben met de Nederlandse overheid. Besluiten die worden gemaakt door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer raken ook mensen die in het buitenland wonen. Zij mogen daarom stemmen met de Tweede Kamerverkiezingen én voor het ‘kiescollege niet-ingezetenen’.

Verkiezingen voor het kiescollege niet-ingezetenen

Mensen die stemmen voor de Provinciale Staten hebben indirect invloed op welke mensen er in de Eerste Kamer komen. Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Zij hebben zo ook indirect invloed op de mensen die in de Eerste Kamer komen.

Nederlanders die in Aruba, Curaçao of Sint Maarten of in het buitenland wonen, kiezen op 15 maart 2023 de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Daarna mogen de gekozen leden van het kiescollege niet-ingezetenen stemmen wie er in de Eerste Kamer moeten komen. Ze doen dit op 30 mei 2023, samen met de leden van de Provinciale Staten en de leden van de kiescolleges van Caribisch Nederland. Leden van het kiescollege niet-ingezetenen hebben als enige taak om een stem uit te brengen bij de Eerste Kamerverkiezing.

Kijk voor meer informatie over het stemmen voor het kiescollege niet-ingezetenen op de pagina ‘Stemmen vanuit het buitenland’.

Kandidaten voor het kiescollege niet-ingezetenen moeten aan dezelfde regels voldoen als de mensen die mogen stemmen. Ze moeten Nederlander van achttien jaar of ouder zijn, niet van het kiesrecht zijn uitgesloten én in het buitenland wonen. Als je in Aruba, Curaçao of Sint Maarten woont, moet je daarnaast ook ten minste 10 jaar ingezetene zijn geweest in Nederland, of in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn.

De Eerste Kamer

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het parlement. De Eerste Kamer heeft als taak om wetsvoorstellen die al zijn aangenomen door de Tweede Kamer te beoordelen. Eerste Kamerleden debatteren over het voorstel en stemmen er daarna over. Zij kunnen het wetsvoorstel aannemen of afwijzen. Een andere taak van de Eerste Kamer is om het beleid van de regering te controleren.


Meer informatie over hoe je vanuit het buitenland kunt stemmen vind je hier.