Verkiezingsuitslagen

Op woensdag 15 maart 2023 kan er na 21.00 uur niet meer worden gestemd. Vanaf dat moment worden de uitgebrachte stemmen geteld. Het duurt even voor de uitslag bekend is. Hier lees je waar je de verkiezingsuitslag kunt vinden.

Op de foto staan vier personen achter een tafel. Ze sorteren stembiljetten op de partij waarop is gestemd. Op tafel liggen stapels stembiljetten.

Voorlopige uitslagen

Op de avond van de verkiezingen presenteren verschillende media (bijvoorbeeld NOS.nl) voorlopige verkiezingsuitslagen. Deze uitslagen zijn gebaseerd op peilingen onder kiezers en op tellingen van stembureaus. Deze uitslagen zijn niet definitief, maar geven een goed beeld van de uiteindelijke verkiezingsuitslagen.

Definitieve uitslagen

Nadat alle stemmen zijn geteld worden de definitieve uitslagen verzameld door de Kiesraad. De Kiesraad plaatst de definitieve verkiezingsuitslag dan in de Databank Verkiezingsuitslagen. Het duurt meestal een paar dagen voordat alle uitslagen zijn verzameld.


Meer informatie over waar de Provinciale Statenverkiezingen over gaan vind je hier.