Verkiezingsactiviteiten ProDemos

ProDemos wil mensen helpen om geïnformeerd hun stem uit te brengen wanneer er verkiezingen zijn. Hieronder vind je een overzicht van activiteiten die werden aangeboden rondom de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. In aanloop naar nieuwe verkiezingen wordt dit overzicht geactualiseerd.

Op de foto zien we een man voor een bord met stickers staan. Boven de stickers staat het woord 'Provincie'. Hij geeft uitleg en wijst naar het bord. In de zaal zitten mensen te luisteren.

Stemhulpen StemWijzer & Young Voice

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen brengt ProDemos twee digitale stemhulpen uit:

 • StemWijzer voor de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.
  In 30 stellingen worden de belangrijkste thema’s aangestipt die bij de verkiezingen een rol spelen. Door hierop te reageren ontdekken gebruikers met welke politieke partij ze de meeste standpunten gemeen hebben.

  De vier genoemde provincies zetten ook allemaal de StickerStemWijzer in: de StemWijzer in fysieke vorm, met stellingen op grote panelen waar mensen een rood of groen stickertje bij plakken. Aan het eind laten ze hun stickervel scannen en krijgen ze hun StemWijzeruitslag. De StickerStemWijzers komen vooral te staan op mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. Op 2 maart staat er op de Wheem in Meppel een StickerStemWijzer, en op 8 resp. 13 maart op het ROC Twente en het Drenthe College.
 • Young Voice voor de provincies Drenthe en Limburg.
  YoungVoice is een stemhulp speciaal voor jongeren. Jongeren geven hun mening over 20 tot 30 stellingen en vergelijken deze met de standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Via korte filmpjes met voor- en tegenargumenten worden de stellingen kort toegelicht.

De StemWijzers en Young Voice komen medio februari online.

Verkiezingsbijeenkomsten op locatie

Om mensen beter voor te bereiden op deze verkiezingen, biedt ProDemos informatiebijeenkomsten aan. De verkiezingsbijeenkomsten worden georganiseerd door maatschappelijke organisaties, die ons dan kunnen uitnodigen. Denk bijvoorbeeld aan buurt- en wijkcentra, moskeestichtingen, vrouwenverenigingen en bibliotheken.

Kijk voor meer informatie op prodemos.nl/verkiezingsbijeenkomsten.

Verkiezingskrant in gewone taal

Speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven heeft ProDemos een Verkiezingskrant in gewone taal ontwikkeld. Hierin staat in begrijpelijke taal uitgelegd waar de verkiezingen over gaan, hoe stemmen werkt en wat de provincie en waterschappen doen.

Kijk voor meer informatie en om verkiezingskranten te bestellen op prodemos.nl/verkiezingskrant.

Stem jij ook? – informatie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Onder de noemer ‘Stem jij ook?’ ondersteunt ProDemos kiesgerechtigden met een lichte verstandelijke beperking (LVB) én professionals en naasten met verschillende producten:

 • Speciaal voor mensen met een LVB is er een ‘Stem jij ook?’-krant: een verkiezingskrant over de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 in simpele taal en met heldere illustraties.
 • Op de website stemjijook.nl staat informatie over de verkiezingen. Op de website staan animatiefilmpjes met uitleg over de Provinciale Staten, het waterschap en stemmen. Daarnaast vind je er filmpjes van kandidaat-Statenleden per provincie.
 • In een speciale tv-uitzending wordt uitleg gegeven over de verkiezingen en het stemmen. De uitzending is gemaakt voor en met de doelgroep. Ervaringsdeskundigen en politici worden geïnterviewd. De uitzending is te bekijken op YouTube.
 • Daarnaast zijn er kleurplaten, raamposters en handleidingen voor cliëntondersteuners en coaches. De materialen zijn te vinden op stemjijook.nl/professionals.

Verkiezingsactiviteiten voor het onderwijs

Voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo zijn er activiteiten en materialen om in de klas aan de slag te gaan met de verkiezingen.

 • Scholierenverkiezingen: deze schaduwverkiezingen worden georganiseerd vlak voor de echte verkiezingen. Leerlingen op het voortgezet onderwijs en studenten op het mbo stemmen op school op politieke partijen die meedoen aan de échte verkiezingen. Kijk voor meer informatie en om jouw school of klas aan te melden op scholierenverkiezingen.nl.
 • Verkiezingsgastlessen: gastdocenten geven op middelbare scholen en mbo-instellingen door heel Nederland les over de verkiezingen. Door middel van een rollenspel leert de klas hoe de provinciale politiek werkt, waar de provincie over gaat en hoe de leerlingen en studenten zelf invloed kunnen uitoefenen.
 • Lesmateriaal: onze database is gevuld met lesmateriaal om zelf in de klas aan de slag te gaan met de verkiezingen. In de database kun je bijvoorbeeld filteren op verkiezingen, op provincie of waterschappen.
 • Stem.prodemos.nl: een educatieve en speelse website vol werkvormen, filmpjes en quizzen. Docenten kunnen hiermee in de les zelf aandacht besteden aan de verkiezingen. Op de website staat ook een handleiding voor docenten.
 • Provinciespel: scholieren en studenten gaan met de klas ontvangen naar het Provinciehuis in hun provincie. Ze nemen plaats achter de microfoontjes in de Statenzaal om samen te bepalen hoe de provincie eruit zou zien als zij het voor het zeggen hadden. Kijk voor meer informatie op prodemos.nl/provinciespel.
 • Verkiezingsfestivals op het mbo: samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ProDemos op vijf mbo-instellingen een Verkiezingsfestival. Op de Verkiezingsfestivals kunnen de studenten deelnemen aan workshops, een vraaggesprek met politici en feestelijke activiteiten in de kantine of de aula.

Handreiking ‘Politiek voor iedereen!’

De handreiking ‘Politiek voor Iedereen!’ bevat concrete tips om (online en fysieke) verkiezingsuitingen en -evenementen toegankelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan tips voor een toegankelijke website, teksten in eenvoudige taal en goed bereikbare evenementlocaties. De handreiking is ontwikkeld voor medewerkers van provincies, waterschappen, politieke partijen en andere organisaties die aandacht besteden aan de verkiezingen en/of werken toegankelijke uitingen en evenementen. 

Kijk voor meer informatie en om de handreiking te downloaden op prodemos.nl/handreiking.


Meer informatie over de verkiezingsactiviteiten van ProDemos vind je op prodemos.nl/verkiezingsactiviteiten.